مهندسین مشاور

طراحی کامل بنا تا مراحل اجرائی کار

شرکت مهندسین مشاور یکان بتن خاورمیانه ارائه دهنده خدمات مشاوره ایی در زمینه فنی و مهندسی با رویکرد ساخت و ساز کم هزینه ، مقاوم ،پیشرفته ، اصولی، علمی و بهینه سازی بافت شهری می باشد. از جمله فعالیت های این بخش عبارتند از:

– ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

– ارائه مشاوره اقتصادی – فنی – اجرایی

– ارائه برنامه فیزیکی

– ارائه طرح توجیهی

– جدول زمان بندی ( C P M ) اجرای پروژه

– ارائه بهترین و با صرفه ترین شیوه تخریب، نوسازی و بازسازی و ساخت

– ارائه مشاوره های زمانی برای ساخت

– مانیتور کردن مسائل مالی

– ارائه مانیتورینگ قرارداد-مدیریت فنی – مدیریت کیفیت

کنترل نظارت ساختمان : نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمان / دارای مجوز ارشد از سازمان نظام مهندسی استان تهران

طراحی مطب دندانپزشکی

مطب دندانپزشکی

طراحی خانه سالمندان

طراحی ویلا کلار آباد