مجتمع مسکونی زرگنده

ساخت : 1398
کارفرما: کریمی-شفیق
متراژ : 2206 متر مربع
طراحی و اجرا: یکان بتن
دسته: مسکونی
آدرس: تهران-شریعتی-خیابان زرگنده