ساختمان مسکونی نارمک

ساخت : 1392-1393
کارفرما: محمدرضا مفیدنژاد
متراژ : 365 متر مربع
طراحی و اجرا: یکان بتن
دسته: ساختمانی
آدرس: تهران نارمک خیابان مهر جنوبی میدان 17