مسکونی عظیمیه کرج

ساخت : 1398-1399
کارفرما: آقایان سعید لشکری-محمدحسین عباس نژاد-سام الدین افضلی
متراژ : 1810 متر مربع
طراحی و اجرا: یکان بتن
دسته: ساختمانی
آدرس: عظیمیه – میدان اسبی